Hafan

Sali MaliSali Mali yw un o gymeriadau mwyaf hoffus plant Cymru. Wyddoch chi taw athrawes o’r enw Mary Vaughan Jones gafodd y syniad am y ferch mewn ffrog oren a gwallt du? Aeth hi ati i greu cynllun i helpu plant i ddysgu darllen gyda’i ffrind Rowena Wyn Jones yn darlunio’r llyfrau. Mor bell yn ôl â 1969, fe ddaeth Sali Mali’n enwog gyda’r Pry Bach Tew, Jaci Soch, Morgan a Magi Ann, yr Hen Darw, Siencyn, Bobi Jo a Tomos Caradog yn dod yn ffrindiau i blant bach Cymru.

Jac y Jwc gyda’i goesau hir, esgidiau anferth a siwmper goch yw un arall o gymeriadau’r awdures ac wrth i Sali Mali ddod yn seren y sgrîn yn y gyfres deledu boblogaidd Caffi Sali Mali, gwelwyd Jac y Jwc a Sali Mali gyda’i gilydd am y tro cyntaf. Os ewch chi i Bentre Bach ger Tregaron, cewch weld tŷ Sali Mali, gwely bach Jac Do, gardd Dwmplen Malwoden a llawer mwy. Yno mae Pili Pala, Bili Bom Bom, Mrs Migl Magl, Palu, Shoni Bric-a-moni a Coblyn yn byw hefyd. Gwelir eu hanturiaethau ar y teledu a DVD ac yn awr mae cynllun darllen newydd sbon, Pecyn Pobl Pentre Bach ar gael sy’n cynnwys 72 o lyfrau dysgu darllen ac adnoddau cyffrous i’r Cyfnod Sylfaen.

O’r llyfr bach syml cyntaf oren fe dyfodd Sali Mali’n ffefryn gyda’r plant ac mae’n dal i dyfu a datblygu. Erbyn heddiw mae yna lyfrau o bob math : llyfrau bwrdd a bygi, codi’r llabed, cyffwrdd-a-theimlo, dysgu cyfri, lliwiau a siapiau, geirfa, llyfrau dwyieithog a straeon hyfryd.

Mwynhewch y chwilio a’r darllen!